sábado, 25 de noviembre de 2017

Wuds-Gera

A1. Gera
A2. Shit Bowl Of Time
A3. Argumentum Ultimatum
A4. Ang Umibig Sa Iyo
A5. Parehong Lagi
A6. Radio-Friendly
B1. Butil Ng Asukal
B2. Panawagan Ng Katotohanan
B3. Society In Conflict
B4. Love Song
B5. Ang Lyrics
B6. Sa Loob Ng Gulong

Descarga

No hay comentarios: